ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ         
Up                 

 

Home
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τα εταιρικά σχολεία θα δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα σχετικά με το περιβάλλον του καθενός.

Το πρόγραμμα των 36 μηνών έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις, μία για κάθε σχολική χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής χρονιάς το θέμα θα αποτελείται από τη μελέτη του τοπικού και του διεθνή περιβάλλοντος: κάθε χώρα θα το σχεδιάζει ανάλογα με τις ανάγκες της, βασιζόμενη στα ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, χρησιμοποιώντας θέματα, δραστηριότητες και τις μεθόδους που της ταιριάζουν.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σχολικού έτους θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της μόλυνσης και της ανακύκλωσης: ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τη μόλυνση και τι πραγματικές ενέργειες έχουν γίνει σε κάθε χώρα σχετικά με την ανακύκλωση και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μελετήσουν τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συντήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματίζουμε πολλές χειροτεχνικές δραστηριότητες.

Στη διάρκεια της τρίτης σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας θα ασχοληθούν με τη συγγραφή μιας ιστορίας. Η ιστορία θα βασίζεται στο πώς θα ήθελαν οι μαθητές μας να είναι το περιβάλλον τους. Θα οριστεί ένα κοινό πλαίσιο, ένας κεντρικός χαρακτήρας και ένας κοινός στόχος. Κάθε χώρα θα γράψει ένα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας και φωτογραφίες, μουσική και ζωγραφιές θα εμπλουτίσουν την ιστοσελίδα μας.

Το τελικό προϊόν κάθε χρονιάς από κάθε χώρα θα συγκεντρώνει η συντονίστρια χώρα που θα αναλαμβάνει να δημοσιεύσει στην κοινή ιστοσελίδα μας.