7ο ΤΕΥΧΟΣ         
Up ΣΕΛΙΔΑ 2 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΣΕΛΙΔΑ 4                 

 

Home
1ο ΤΕΥΧΟΣ
2ο ΤΕΥΧΟΣ
3ο ΤΕΥΧΟΣ
4ο ΤΕΥΧΟΣ
5ο ΤΕΥΧΟΣ
6ο ΤΕΥΧΟΣ
7ο ΤΕΥΧΟΣ
8ο ΤΕΥΧΟΣ
9ο ΤΕΥΧΟΣ

   

                                                                                                

                    ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

                                                                                                    Με το

                                                      3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

                                                                 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007 Τεύχος 7ο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 1: Σχολικό Σχέδιο

Τίτλος: Το περιβάλλον μας, θησαυρός μιας ζωής

        Το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2007 μας απασχόλησαν δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο ήταν πώς το σχολείο μας θα υλοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αποφάσεις της συνάντησης στη Μάλτα. Να δουλέψουμε το θέμα της ρύπανσης και της ανακύκλωσης. Στις σελίδες 2, 3 και 4 μπορείτε να δείτε πώς με τους μαθητές μας προσεγγίσαμε το θέμα της ρύπανσης και της ανακύκλωσης με δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου. Το δεύτερο ήταν η προετοιμασία της τέταρτης συνάντησης του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους  συναδέλφους μας από την Ιταλία, την Μάλτα, την Σλοβακία την Τουρκία  και πιστεύουμε ότι θα είναι μια εξίσου πετυχημένη διοργάνωση όπως και οι προηγούμενες.

Επίσκεψη στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου

 

           Στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius 1, που για δεύτερη χρονιά υλοποιείται από το σχολείο μας και φέτος ασχολείται με την ανακύκλωση, προγραμματίστηκε σχετική επίσκεψη - ενημέρωση των μαθητών του σχολείου μας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ).   Την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, μια ομάδα μαθητών, η Σοφία, η Μαριώ, η Γεωργίτσα, ο Μάνος και  ο  Κώστας  με  τη  συνοδεία της δασκάλας τους, της Κοινωνικής Λειτουργού και του Ψυχολόγου του σχολείου, επισκέφτηκαν το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου στη Βιομηχανική περιοχή.

    Εκεί μας υποδέχτηκε ο υπεύθυνος του κέντρου, κ. Ζησιμόπουλος Βασίλης, ο οποίος μας οδήγησε στον Α΄ όροφο σε μια αίθουσα από την οποία είχαμε τη δυνατότητα από τις τζαμαρίες που περιέβαλαν το χώρο, να παρακολουθήσουμε τόσο τις εγκαταστάσεις του κέντρου, όσο και το προσωπικό σε ώρα εργασίας.

                                                           Η συνέχεια στη σελ. 3

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η  

 

   Με τον όρο ανακύκλωση εννοείται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε επιμέρους συστατικά ή ομοιογενείς κατηγορίες συστατικών και η επαναφορά τους στο φυσικό και οικονομικό κύκλο.

   Τα σημαντικότερα υλικά προς ανακύκλωση με βάση τις ποσότητές τους στα απορρίμματα είναι τα παρακάτω:

α) το χαρτί αποτελεί το 15-25% των απορριμμάτων β) το γυαλί που είναι το 3-7% γ) τα μέταλλα που αποτελούν το 3-5%. Το σημαντικότερο μέταλλο είναι το αλουμίνιο για το οποίο υπάρχει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, λόγω της υψηλής τιμής του,     δ) τέλος τα πλαστικά τα οποία αποτελούν το 10-20% . Με εξαίρεση τα πλαστικά, για όλα τα υπόλοιπα υλικά δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο διαχωρισμό τους, ούτε στην τεχνολογία ανακύκλωσής τους ή στην απορρόφησή τους από τις ελληνικές βιομηχανίες.

   Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση των υλικών είναι πολλά και σημαντικά. Κατ’ αρχάς η εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή των πρώτων υλών είναι πολύ σημαντική. Για το γυαλί φτάνει το 90% για το λευκοσίδηρο 78%, για το αλουμίνιο το 95% και για το PET το 99%.

   Εκτός από τα ενεργειακά υπάρχουν και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση των υλικών, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση πρώτων υλών και με τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των νερών και της χρήσης του νερού.

Η συνέχεια στη σελ. 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Σελίδα 4

     Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter